Napredni cloud program za stomatološke ordinacije.

home-header-v1
home-header-v2
home-header-v3

Stomatologija + tehnologija = DENTIFY

Kompletna evidencija o pacijentima (lični podaci, broj telefona, adresa, alergije, posebne bilješke)

Automatizovan prikaz vilice za djecu ili odrasle, grafički prikaz poslije urađenih intervencija

Rendgenski snimci, dokumenti, u više formata, sačuvajte u kartoteku pacijenta

Preglednost zakazanih termina, brzo dodavanje novih termina, dodavanje opisa.

Digitalna kartoteka pacijenata

Lični podaci pacijenata, zdravstveno stanje, pisanje dodatnih bilješki, evidentiranje intervencija, istorija urađenih intervencija - je moguće sačuvati u jednom programu, Dentify-u.

home-floating-lead-v1
home-floating-lead-v2

Besplatno korištenje

Dentify možete besplatno koristiti neograničen broj dana. Uvjerite se zašto se sve više stomatologa odlučuje za Dentify.

Kompatibilan za sve uređaje

Računar, tablet ili telefon, bez vremenskog i prostornog ograničenja.

SaaS (Software as a Service)

To znači da program koristite kao uslugu (ne kupujete softver) i pristupate mu isključivo preko interneta.

Besplata obuka programa

Online prezentacija, direktna komunikacija, podrška preko chata i email-a.

100

online pristupite Dentify-u sa bilo kojeg uređaja.

43

naših klijenata je iz Bosne, a ostalo su Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija

72

ordinacija koriste Dentify kalendar za evidenciju termina

65

ordinacija dodaje dnevno 7-13 novih pacijenata

Dokumenti pacijenata

Sačuvajte razne dokumente Vaših pacijenata, kao što su rendgenski snimci, fotografije i drugi dokumenti u više formata. Brz pristup i dodavanje dokumenata je od sada olakšano sa pravim programom - Dentify-om.

home-floating-lead-v3
home-floating-lead-v4

Prilagodite kalendar potrebama Vaše ordinacije

Dentify posjeduje kalendar sa dvostrukim svojstvom: po doktorima i po ordinacijama/stolicama. Izaberite boje za termine po lično definisanim oznakama/prioritetima. Svojstvo kalendara odredite sami, prilagodite kalendar radnom vremenu Vaše ordinacije.

 • 0 MJESEČNO
  • Besplatno
   • 100 pacijenata
   • 3 korisnika
   • 0 MB prostora
   •  Dodavanje dokumenata
   •  Dodavanje bilješki
   •  Obavještenja
   •  Telefonska podrška
   •  Odgovor na Vaš email ili tiket u roku od 72 h
 • 9 MJESEČNO
  • Medium
   • 500 pacijenata
   • 10 korisnika
   • 1024MB prostora
   •  Dodavanje dokumenata
   •  Dodavanje bilješki
   •  Obavještenja
   •  Telefonska podrška
   •  Odgovor na Vaš email ili tiket u roku od 24 h
 • 19 MJESEČNO
  • Clinic
   • 1000 pacijenata
   • Neograničen broj korisnika
   • 102400 MB prostora
   •  Dodavanje dokumenata
   •  Dodavanje bilješki
   •  Obavještenja
   •  Telefonska podrška
   •  Odgovor na Vaš email ili tiket u roku od 5 h