Dentify – digitalna kartoteka

Digitalna kartoteka pacijenta

Vođenje evidencije o pacijentima može postatiti problematična i neorganizovana ako ne koristite odgovarajući stomatološki program.

Stomatološki programi olakšavaju organizaciju stomatološke prakse i pomažu stomatolozima da ažurnije obavljaju svoje poslove, upoređujući vrijeme kada su bili potrebni papirni dokumenti i ručna rezervna kopija podataka o pacijentima.

Zahvaljujući digitalnoj kartoteci pacijenata, podaci su mnogo brže dostupni, što povećava organizovnost i produktivnost.

Digitalna kartoteka pacijenta u Dentify softveru sadrži:

ime i prezime pacijenta,

datum rođenja,

adresa stanovanja,

broj telefona,

zdravstveni upitnik (alergije na lijekove, bolesti i sl.),

dokumenti,

bilješke,

urađene intervencije.

Brzi unos ličnih podataka u digitalnu kartoteku pacijenta, upis zdravstvenog stanja ili alergije je višestruka prednost korištenja Dentify-a.

Jednim klikom dolazite do brze pretrage pacijenata, potrebnih informacija kao što su broj telefona ili datum zadnjeg pregleda.

Sačuvajte dokumente, ili rendgenske snimke pacijenta u njegovu kartoteku.

Mogućnost štampanja kartoteke ili preuzimanje u pdf formatu je moguće samo sa Dentify softverom.