Image Alt

Cijene

Dentify cjenovnik – mjesečno

Sve prikazane cijene su finalne, bez skrivenih troškova i sa uračunatim porezom. Klijent ima mogućnost da uslugu plaća mjesečno ili godišnje.

Karakteristike

 • Broj pacijenata

 • Broj korisnika

 • Prostora na disku

 • Email / Tiket podrška

 • Telefonska podrška

 • Dodavanje dokumenata

 • Telemedicina

 • Računi

 • Dodavanje nalaza

 • Obavještenja

 • Cijena

 • Plaćanje

Besplatno

 • 100 pacijenata
 • Neograničeno korisnika
 • 0 MB prostora
 • Odgovor u roku od 72 h
 • € 0.00

 • Koristi besplatno

Medium

 • 1000 pacijenata
 • Neograničeno korisnika
 • Neograničeno prostora
 • Odgovor u roku od 24 h
 • Supported
 • Supported
 • Supported
 • € 24.99

 • Pretplati se

Clinic

 • 2000 pacijenata
 • Neograničeno korisnika
 • Neograničeno prostora
 • Odgovor u roku od 5 h
 • Supported
 • Supported
 • Supported
 • Supported
 • Supported
 • Supported
 • € 34.99

 • Pretplati se