Image Alt

Stomatologija

Vođenje evidencije o pacijentima može postatiti problematična i neorganizovana ako ne koristite odgovarajući stomatološki program. Stomatološki programi olakšavaju organizaciju stomatološke prakse i pomažu stomatolozima da ažurnije obavljaju svoje poslove, upoređujući vrijeme kada su bili potrebni papirni dokumenti i ručna rezervna kopija

Trenutno je nemoguće zanemariti ulogu koju tehnologija igra u našim životima, na svim nivoima, kako ličnim tako i profesionalnim. Činjenica je da ne možemo živjeti bez tehnologije. Danas prakticno svi imaju pametne telefone, racunare, koji omogućavaju da budete povezani sa Dentify-om 24

Stomatolozi se svakodnevno suočavaju sa velikim brojem novih tehnologija koje mogu poboljsati njihovu efikasnost i smanjiti stres u ordinaciji. Jedan od najperspektivnijih trendova savremene tehnologije je cloud. Sve više stomatoloskih ordinacija se odlučuje upravo za cloud, jer to znači da se sve