Image Alt

Februar 2021

Osnovne karakteristike Dentify kalendara: - brzo dodavanje termina - prikaz za kalendara za 1 dan, 3 dana, 7 dana, mjesec - SMS obavještenja za termine - definisanje oznaka - definisanje boje za doktore/oznake - višestruko svojstvo - po doktorima ili po ordinacijama/stolicama - pristup sa svih uređaja Dobro